مفهوم خلافت الهی با توجه به آیات 33-30سوره بقره
75 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در ارتباط با مفهوم خلافت الهی با توجه به آیات قرآن خصوصا آیات 33-30سوره بقره می باشد. با تحلیل قرآنی و روایی با تکیه بر تفسیر المیزان ،روشن می شود که علم به اسماء الهی که موجب مسجود واقع شدن آدم گشت چه تفسیر و مصادیقی دارد ،کامل ترین مصادیق آن وجود مقدس بیامبر و اهل بیت (ع) می باشند .از این رو این آیات مانند آیات ولایت و تطهیر و اکمال دین و...می تواند در راستای تعیین جایگاه شایسته معصومین (ع) و ولایت ظاهری آنان قرار گیرد زیرا خلافت ظاهری از شئون ولایت حقیقی و معنوی می باشد .روشن است برداختن به تمام زوایای این آیات شریفه مجال فراوانی را طلب میکند .آنچه در این نوشتار بیان می شود اندکی از بسیار در حوزه اندیشه قرآنی در مورد خلافت اهل بیت می باشد .