تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1375 
الهیات و معارف اسلامی 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
دکترا 
1389 
مبانی نظری اسلام 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
17.00 
خارج 
 
 
 
 
سطح 3 
1371